Dietetyk w Centrum Mastermed

Od września bieżącego roku w naszym Centrum przyjmuje lek. med. specjalista chorób oczu Sabina Sworeń. Oficjalne otwarcie gabinetu połączone z Białą Sobotą okulistyczną miało miejsce 19 listopada.


Zapraszamy na wizyty
  • Zaćma
  • Jaskra
  • Choroby siatkówki i naczyniówki
  • Wady refrakcji oka
  • Choroby rogówki i spojówki
  • Gradówka
  • Kępki żółte
  • Zmiany zwyrodnieniowe powiek
  • Dobór okularów i soczewk kontaktowych

rejestracja: 71 396 28 65
Więcej